-->

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്

Latest posts

ലീന നായരും ഗബ്രിയേൽ കൊക്കോയും | Leena Nair and Gabriel Coco

ഫാഷൻ ലോകത്തെ ഇതിഹാസമെന്നാണ് ഗബ്രിയേൽ കൊക്കോ അറിയപ്പെടുന്നത്.1910 ൽ അവർ സ്ഥാപിച്ച ഷനേൽ എന്ന ബ്രാൻഡിന…

സേർച്ച് എൻജിൻ മാർക്കറ്റിങ്ങ് Search Engine Marketing

സേർച്ച് എൻജിൻ മാർക്കറ്റിങ്ങ് (SEM)​ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കാണിക്കുന്ന പേജുകളിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര…

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്‌പ്പ അടക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരിപ്പാണോ..Are you unable to pay education loan due to financial crisis?

നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്‌പ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ..? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന മറ്റാരെങ്കിലും..? സാമ്പത…

സോളാർ പ്ലാന്റ് ഒരെണ്ണം വീട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വക സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും | A central government subsidy will be available to install a solar plant at home

ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന വിപണി ഏറെ സജീവമാകുകയാണ്.കൂടുതൽ ആളുകളും ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ…

2023 ൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത 5 സാധനങ്ങൾ..! 5 things you should not buy in 2023..!

2022 ൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത 5 സാധനങ്ങൾ..! 2021ൽ നിന്നും 22 ഇലേക്ക് കയറുമ്പോഴും കോവിഡ് തലയുടെ മ…