-->

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്

How to Protect Gmail Account from Hackers

ക്ലിഫ് സ്‌റ്റോൾ ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രികനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും,അദ്ധ്യാപകനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. 1986-ൽ, ലോറൻസ് ബ…

Latest posts

ഫോൺ 'ഹാങ്ങ്' ആണോ എങ്കിൽ 'ഹാക്കിങ്' ആയിരിക്കും. How to identify Hacking

ഫോൺ 'ഹാങ്ങ്' ആണോ  എങ്കിൽ 'ഹാക്കിങ്' ആയിരിക്കും.  നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ചാരൻ ഒളിഞ്ഞിരി…

സർഫാസി (SARFASI) ആക്ട് അഥവാ സെക്യൂരിറ്റിസേഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസ്സെറ്സ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്ട്

ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തെ സുപ്രധാനമായ ഒരു നിയമമാണ് സർഫാസി (SARFASI) ആക്ട് അഥവാ സെക്യൂരിറ്റിസേഷൻ ആൻഡ…

ക്രെഡിറ്റ്‌ സ്കോർ എങ്ങനെ വർധിപ്പിക്കാം? How to improve credit / cibil score

വായ്പയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നവരാണ് നമ്മളില്‍ ഭൂരിഭാഗം ആള്‍ക്കാരും..അല്ലേ ? ഭവന വായ്പ, വാഹന വായ്പ, വ…

എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ മെരുക്കാം | How to improve credit score

അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിലാണ് വായ്‌പ്പാ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിക്കുക. അതിനായി ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആയിരി…

ലീന നായരും ഗബ്രിയേൽ കൊക്കോയും | Leena Nair and Gabriel Coco

ഫാഷൻ ലോകത്തെ ഇതിഹാസമെന്നാണ് ഗബ്രിയേൽ കൊക്കോ അറിയപ്പെടുന്നത്.1910 ൽ അവർ സ്ഥാപിച്ച ഷനേൽ എന്ന ബ്രാൻഡിന…