കാരാപ്പുഴ ഡാം Karappuzha Dam Wayanad


karapuzha dam
Karappuzha Dam

വയനാട് ജില്ലയിലുള്ള കാരാപ്പുഴ ഡാം കേരളത്തിലെ ഡാമുകളിൽ വലുപ്പം കൂടിയവയിൽ പെടുന്നു .വയനാടിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പച്ചപ്പ്‌ നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് കാരാപ്പുഴ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് .

karapuzha dam
Karappuzha Dam

ജലസേചന പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി 1977 ൽ തുടക്കം കുറിച്ച ഡാം നിർമാണം 2004 ൽ ആണ് അവസാനിച്ചത് .ജലസേചന പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കനാൽ നിർമാണം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് .

karapuzha dam
Karappuzha Dam


വര്ഷം മുഴുവൻ ജലസമൃദ്ധിയുള്ള കാരാപ്പുഴ നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ഈ ഡാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.28 മീറ്റർ ഉയരവും 625 മീറ്റർ നീളവും ഈ ഡാമിനുണ്ട് .ധാരാളം ചെറു ദ്വീപുകളും ജലപക്ഷികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് .കല്പറ്റയിൽ നിന്നും 20 km ദൂരവും, കാക്കവയലിൽ നിന്നും 8 km ദൂരവും, ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് 25 km ആണ് ഇവിടെയ്ക്കുള്ള ദൂരം. ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ എടയ്ക്കൽ ഗുഹയിലേക്ക് അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും നിന്നും 5 കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരം.

karapuzha dam
Karappuzha Dam

വയനാട് ചുരം കേറി വരുന്ന ഒരു സഞ്ചാരി അതിനും മുകളിൽ ഇങ്ങനൊരു ഡാം കൂടെയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടും .ആദിവാസി യുവാക്കൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായും കാരാപ്പുഴ ഡാം ഉപയോഗിക്കുന്നു .
വയനാട്ടിൽ വന്നാൽ സന്ദർശിക്കേണ്ട ടൂറിസം  കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. വയനാട് ജില്ലയിലെ മുട്ടിൽ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാരാപ്പുഴ വില്ലേജിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന, പ്രധാനമായും ജലസേചനത്തിനായുള്ള ഒരു അണക്കെട്ടാണിത്. (കാരാപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി).
മുതിർന്നവർക്ക് 30 രൂപയും, 5 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമായ കുട്ടികൾക്ക് 10 രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.
കീശയിലെ കാശും യാത്രകളും പിന്നെയും ബാക്കി ...Write a travelling experience in Wayanad
Previous Post Next Post