അയ്യപ്പൻ മുടിയിലെ ആകാശചുംബനങ്ങൾ Ayyappanmudi Eranakulam

ayyappanmudi
Ayyappanmudi 

അയ്യപ്പൻ മുടി (AYYAPPANMUDI).
ആലപ്പുഴയൊഴികെ മറ്റു ജില്ലക്കാർ എല്ലാവരും അവരുടെ നാട്ടിലെ വൻ കുന്നുകൾ കേറി ഫോട്ടോകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഇട്ടപ്പോൾ നോക്കി ഇരുന്ന എറണാകുളം കാരന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് അയ്യപ്പൻ മുടി. കോതമംഗലത്തിനടുത്ത് നിലകൊള്ളുന്നു. 

ayyappanmudi
Ayyappanmudi 


മുകളിൽ കേറിയാൽ ആകാശത്തിനു ഒരു ഉമ്മയും കൊടുക്കാം... 360° കാഴ്ചയും കാണാം. കോതമംഗലത്തു നിന്നും 5 കിലോമീറ്റർ. പിന്നെ മുകളറ്റം കണ്ടുകൊണ്ടു തന്നെ മലകയറ്റം. മലമുകളിലെ അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരാണ് മല ക്കും നാട്ടുകാർ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. എല്ലാമാസവും ഒന്നാം തിയതി ഈ ക്ഷേത്രം ഭക്തർക്കായി തുറക്കും. 

ayyappanmudi
Ayyappanmudi 


കുന്നിൻ മുകളിൽ ഒരു സുന്ദര കുളവും ഉണ്ട്. അയ്യപ്പ സ്വാമിമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുഹകൾ പാറയിടുക്കുകളിൽ ഉണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഈ മല കയറിയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാറ്റുകൊള്ളാൻ.. വിദൂരതയിലേക്കുള്ള പച്ചപ്പ്‌ കാണാൻ. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടെയെത്തും.. 

ayyappanmudi
Ayyappanmudi 


കീശയിലെ കാശും യാത്രകളും പിന്നെയും ബാക്കി ...
Previous Post Next Post