ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ട യാത്ര | Cheeyappara Waterfall Idukki

ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം (CHEEYAPPARA WATERFALL)

cheeyappara waterfalls
Cheeyappara Waterfall 

കൊച്ചി ധനുഷ്‌കോടി പാതയിൽ നേര്യമംഗലത്തിനും അടിമാലിക്കും
ഇടയിലായി മൂന്നാർ വഴിയിൽ 20 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന  ജലപാതമാണ് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. മൂന്നാർ സന്ദർശകർ കുളിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രധാന ഇടത്താവളം. 

cheeyappara waterfalls
Cheeyappara Waterfall 

വേനൽക്കാലത്തും ജല സമൃദ്ധിയുണ്ടായിരുന്ന ഇവിടം, കാട് വ്യാപകമായി വെട്ടിത്തെളിച്ചതോടെ വേനലിൽ വറ്റിവരളും.
മഴക്കാലത്ത് ശക്തിയാർജ്ജിക്കും. ഒഴുവത്തടം മേഖലയിൽ നിന്നും ജലം വരാതെ ആയതോടെ ചീയപ്പാറ വറ്റും. 

cheeyappara waterfalls
Cheeyappara Waterfall 


ഴ കുറയുന്ന നവംബർ  തുടങ്ങിയ മാസങ്ങളിൽ  ഇവിടം സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. തട്ടുകളായി പതിക്കുന്ന ജലം... നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. 
കീശയിലെ കാശും യാത്രകളും പിന്നെയും ബാക്കി ...

Previous Post Next Post