അടിയിൽ സ്പ്രിങ് ഉള്ള മാർത്താണ്ഡവർമ പാലം |Marthandavarma Bridge Travel Eranakulam


ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്തു തിരുവിതാംകൂർ ഇളയരാജാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്ത ഈ പാലം ആലുവയിൽ പെരിയാറിനു കുറുകെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.1940 ജൂൺ 14 നു ഉദ്ഗാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ പാലം തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജ്യമാണ് പണികഴിപ്പിച്ചത് എന്ന് ശിലാഫലകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പാലത്തിന്റെ ഡക്കിനു താഴെ ആറിടങ്ങളിലായി ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട വലിയ സ്പ്രിങ്ങുകൾ കോൺക്രീറ്റ് പെട്ടികളിലാക്കി ഷോക്ക് അബ്‌സോർബിങ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.മൂന്നു വര്ഷം കൊണ്ടാണ് 5 .5 മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഈ പാലം ജെ ബി ഗാമൺ ആൻഡ് കമ്പനി കരാറേറ്റെടുത്തു പൂർത്തിയാക്കിയത്.ചീഫ് എൻജിനീയര്മാരായിരുന്ന ജി ബി എസ് ട്രാസ്‌കോട്ടും ,എം എസ് ദുരൈ സ്വാമിയും പാലം പണിയുടെ  മേൽനോട്ടം നിർവഹിച്ചു.

മൂന്നു ആർച്ചുകളിൽ ആണ് ഈ പാലം പണി തീർത്തത്.അത് കൊണ്ടുതന്നെ പെരിയാറിന്റെ സ്വഭാവിക ഒഴുക്കിനു തടസ്സമൊന്നും നേരിട്ടില്ല.
പിന്നീട് ഈ പാലം ദേശീയപാത 47 ന്റെ ഭാഗമായതോടു കൂടെ പാലത്തിൽ തിരക്ക് ഏറി.ഇതോടെ സമാന്തരമായി പുതിയ പാലം എന്ന ആശയം ഉണ്ടായി.2002 ജൂൺ 22 പണി കഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ പാലത്തിന്റെ രൂപവും ഘടനയും പഴയ പാലം പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു.

പഴയ പാലത്തിന്റെ പ്രൗഢിക്കും ഗാംഭീര്യത്തിനും ഇണങ്ങുന്ന പുതിയ പാലത്തിനു 8 കോടി രൂപയോളമായിരുന്നു ചെലവ്.പഴയ പാലത്തിനാവട്ടെ 8 ലക്ഷം രൂപയും.


പഴയ പാലത്തിനേനേക്കാൾ ഉയർന്നതും വീതിയുള്ളതുമാണ് പുതിയ പാലത്തിന്റെ ആർച്ചുകൾ.ആകയുള്ള 12 .56 മീറ്റർ വീതിയിൽ 1 .5 മീറ്റർ നടപ്പാതയ്ക്കുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു.രാജഭരണത്തിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സംയോജിത രൂപമാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ പാലം.

ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് തങ്ങൾ ഒരു രാജകീയ പാതയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന ചിന്ത ഉളവാക്കുന്ന പാലം.വിശാലമായ പെരിയാർ,മാർത്താണ്ഡവർമ പാലം..മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്..നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും സ്വപ്നം കണ്ടാൽ നടപ്പിലാക്കിക്കളയും..

Previous Post Next Post