ബ്ലാവന കടവ് | blavana kadavu

ബ്ലാവന കടവ്- എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലത്തിന് അടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് പൂയംകുട്ടി പെരിയാറിന്റെ പോഷകനദിയായ പൂയംകുട്ടി നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടം പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്

മോഹൻലാലിന്റെ പ്രശസ്ത സിനിമകളായ പുലിമുരുകൻ, ശിക്കർ എന്നിവയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും പൂയംകുട്ടിയിലാണ്. മനോഹരമായ മലനിരകളും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടവും സമ്പന്നമായ വന്യജീവികളും പൂയംകുട്ടിയെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നു


പൂയംകുട്ടിയുടെ രത്നമാണ് കാടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പീണ്ടിമെഡു വെള്ളച്ചാട്ടം. വനത്തിനുള്ളിലെ മനോഹരമായ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ട്രെക്കിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ കേരള വനം വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങുകയും വേണം.

കെ‌എസ്‌ഇബിയുടെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കും ഈ ചെറുപട്ടണം പ്രസിദ്ധമാണ്, എന്നിരുന്നാലും പരിസ്ഥിതി, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു.
മഴക്കാലത്ത് മണികണ്ടൻചാൽ ചപ്പാത്ത് മുങ്ങുകയും അത് മൂലം കരമാർഗ്ഗമുള്ള ഗതാഗതം നിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവാണ്. ഇതോടൊപ്പം പൂയംകുട്ടി ആറിലെ ജലവിതാനം കൂടുതൽ ഉയരുന്നതോടെ ബ്ലാവന കടവിലെ കടത്തും ദിവസങ്ങളോളം നിർത്തിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്.
Previous Post Next Post