പേടിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് !

black fungus

black fungus

black fungus

black fungus

black fungus

black fungus

black fungus

black fungus

സാധാരണ നിലയിൽ മണ്ണിലും നനവുള്ള ഇടങ്ങളിലും ദ്രവിച്ചു പോകുന്ന ജൈവ വസ്തുക്കളിലും കാണപ്പെടുന്ന mucoromycetes ആണ് ഇപ്പോൾ വില്ലനായി മാറുന്നത്.സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇതിനെ അതിജീവിക്കും എങ്കിലും കോവിഡ്,എയ്ഡ്സ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളാൽ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ ഈ ഫംഗസ് അപകടകാരിയായി മാറുന്നുണ്ട്.

കോവിഡ് രോഗികൾ കഴിക്കുന്ന dexamethasone,Tocilizumob, Itolizumab പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ ശേഷിയെ ഉറക്കി കിടത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കടന്നു കൂടിയേക്കാം.പ്രമേഹരോഗികളിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

സ്വയ ചികിത്സയും ഓവർ ഡോസ് മരുന്ന് കഴിക്കലും മാറ്റി നിർത്തി വിദഗ്ധ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളു,പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിവയാണ് ICMR നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം.

ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല..പേടിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്..എന്നാൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
Previous Post Next Post